Základní umělecká škola uspěla se žádostí o systémovou dotaci na pořizování a opravy učebních pomůcek od Krajského úřadu Kraje Vysočina. Nástroj budeme používat nejen k výuce, ale i ke koncertům. Nástroj je přenosný, lze na něj hrát i cembalovým nebo varhanním rejstříkem, využít historická ladění. Je tedy vhodný i pro interpretaci staré hudby. Na nástroj v ceně téměř 40 tisíc získala škola padesáti procentní dotaci, zbytek uhradila ze svého rozpočtu.


http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=766