Z "Varhanního noktruna" - foto p. Klíma
http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=768

Koncert GRAPPOLA v Univerzitním centru

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=769