Sváteční náladu umocnilo překrásné vystoupení Pražského filharmonického dechového kvinteta.

Kruh přátel hudby je spolek sdružující příznivce klasické hudby. Organizuje koncerty, přednášky, besedy a podobné akce za účelem přiblížení této oblasti kultury sobě i veřejnosti. Členem se může stát každý, kdo zaplatí v daném roce příspěvek 50,- Kč a pokud možno navštíví akce dle vlastního výběru. V tomto roce kulatého výročí máme 55 členů.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=770