Koncert připúravila a uváděla paní učitelka Jitka Svobodová.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=773