Uznání města Telče bylo uděleno žákům:

Tereze Soukupové, žákyni Základní umělecké školy v Telči

za vynikající úspěchy v soutěžích základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu.Pěveckému triu Štěpánce Langhammerové, Veronice Jiráskové, Adamu Šimánkovi, žákům Základní umělecké školy v Telči

za reprezentaci školy a za první místo v krajském kole pěveckých soutěží.

Blahopřejeme paní učitelce Evě Pavlíkové, která připravovala vyznamenané!


Cenu města Telče obdržel Kruh přátel hudby.

Kruh přátel hudby patří mezi nejstarší podobná uskupení v naší republice. Letosslaví 40 let aktivní činnosti, v rámci kterésvými koncerty a přednáškami propaguje a popularizuje vážnou hudbu v Telči i dalekém okolí.

Kulturní vystoupení pro tuto příležitost, kromě vyznamenáných, připravil pan učitel Evžen Mašát se svými žáky.


http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=774