Za naši ZUŠ vystoupila paní učitelka Eva Pavlíková se svými mladšími zpěváky.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=790