Žáci výtvarného oboru měli navrhnout podklady k vytvoření diplomů pro žáky hudebního oboru. Letos se soutěžilo v komorních hrách dechových nástrojů a ve hře na akordeon. Vzniklo tolik krásných návrhů, že bylo možné uskutečnit z nich výstavu, na kterou Vás srdečně zveme. L. Z.
http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=798