Poděkování a blahopřání patří především panu sbormistru Pavlu Salákovi, jeho spolupracovníkům paní učitelce Ditě Coufalové a Heleně Tůmové, TELČíslům a jejich rodičům, kteří pomohli s organizací.L.Z.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=806