Blahopřejeme všem absolventům ke složení závěrečné zkoušky. Děkuji všem za vynikající atmosféru a těm učitelům, kteří respektovali plnění vizí a cílů poslání naší školy. L.Z.
http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=810
pohled p. Klímy
http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=811