Blahopřeji všem absolventům ke složení závěrečné zkoušky. Děkuji všem za vynikající atmosféru, učitelům za respektování a plnění vizí a cílů poslání naší školy. L.Z.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=812

pohledem p. Klímy

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=813