1. zpravodajství - výstava výtvarného oboru, dílnička "hudební nástroje", kostel sv. Jakuba, hlavní program a Intrády - Trumpet company.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=822


2. zpravodajství - koncert kytarového oddělení v zámeckém parku, koncerty na nádvoří Univerzitního centra Telč, koncert akordeonového oddělení před radnicí a "Večerníček" s ředitelem ZUŠ.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=823

3. zpravodajství z věže u sv. Jakuba - výstava výtvarného oboru

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=824

4. ZUŠ OPEN pohledem Pavly Doležalové

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=826


Přímá historie ZUŠ v Telči se začíná psát od 1. prosince 1948, kdy byl založen Městský hudební ústav Telč

1. 9. 1952 - nese název Hudební škola

1. 9. 1960 - Lidová škola umění - ve škole se vyučují i další obory - výtvarný, taneční a literárně-dramatický

1968 - 1972 - přestavba budovy školy do dnešní podoby

1989 (po revoluci) - Základní umělecká škola (je zařazena do sítě škol - na výsledky práce žáků i kvalifikovanost učitelů jsou kladeny stejné požadavky, jako na ostatních školách)

1999 - právní subjektivita školy - relativní samostatnost v rozhodování o užití prostředků přinesla v prvních letech významné materiální zlepšení vybavení školy

2010-2011 - rekonstrukce části vnitřních prostor školy