Na koncertě vystoupily žákyně naší školy, které se dál věnují hudbě. Studují nebo právě svá studia dokončily. Koncert byl též příležitostí k rozloučení s panem ředitelem Lubomírem Zadinou (s ukončením jeho funkce) a představením nové paní ředitelky Evy Pavlíkové, která svůj úřad převezme od 1. srpna 2019. Za Město Telč se přišel rozloučit a poděkovat pan starosta Mgr. Roman Fabeš. Za práci pro školu bylo vysloveno uznání a poděkování panu učiteli Pavlu Salákovi, který odchází na jiné pracoviště.
http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=828