Dne 11. října 2019 se uskutečnil charitativní vzpomínkový koncert a pochod pro telčský domácí hospic Sdílení. V programu vystoupili žáci naší ZUŠ ze třídy Evy Pavlíkové, naše bývalá žákyně Ivana Moravcová, klarinetistka Milena Svobodová, violoncellista Petr Nouzovský, Triodam Telč a varhanice Ludmila Krajíčková. Krásné lucerny vyrobili žáci ze třídy paní učitelky Pavly Doležalové. Děkujeme moc všem, kteří se jakkoliv podíleli na tomto krásném počinu.
http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=839