Výstavou v horní galerii ZUŠ jsme si připomněli výročí sametové revoluce. Děti ze třídy paní učitelky L. Bláhové tvořily na téma "Svoboda". Jejich výtvory byly původně součástí instalace v Svobodném autobusu 5. listopadu na telčském náměstí.
http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=843