Milulášské setkání.... žáci ze třídy paní učitelky Jitky Svobodové zahráli v Univerzitní knihovně. Děkujeme!

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=851