Zcela zaplněný sál telčské Orlovny včera tleskal úžasným výkonům dětí z pěveckých sborů TELČísla a TELČísílka. Velké díky patří paní sbormistryni Ludmile Krajíčkové, klavíristce Aleně Urbánkové a paní učitelce Heleně Tůmové, která vystoupila se svým houslovým uskupením "Vánoční notičky". Děkujeme za poskytnutí krásných prostor a za příjemně strávený večer!

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=855