Koncert připravila a uváděla paní učitelka Dita Coufalová


http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=858