Koncert připravila a uváděla paní učitelka Eva Krejčí

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=861