Informace k výtvarnému oboru:


Výuka ve výtvarném oboru bude obnovena v týdnu od 18. května 2020.

Věnujte, prosíme, pozornost těmto bodům, které vycházejí z manuálu MŠMT:

  • Do první hodiny žák přinese podepsané Čestné prohlášení. Najdete jej v dokumentech školy (odkaz vlevo). U nezletilých žáků bude podepsané zákonným zástupcem. (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin)

  • Výuka začne dle rozvrhu, avšak bude vždy zkrácena o 20 minut, neboť mezi skupinami musí proběhnout desinfekce prostoru a pomůcek. (např. dle rozvrhu má žák končit 15.50, bude končit 15.30)

  • Do prostoru školy je zakázán vstup rodičům a dalším osobám kromě žáků = nikdo kromě žáků nesmí za dřevěná vrátka na schodech. Na děti můžete čekat v přízemí školy.

  • Žáci přicházejí na výuku přesně (není žádoucí, aby se zdržovali před výukou na chodbě), ihned u vstupu do školy si vydesinfikují ruce. Nezdržují se ani v šatně. Před třídou si vyzují obuv a dojdou na učitelem určené místo i s bundou a svými věcmi. Zde bude opět k dispozici desinfekce.

  • Je třeba děti vybavit rouškou a sáčkem na uložení roušky. Ve společných prostorách je povinnost nosit roušku.

  • Lavice ve výtvarných třídách rozestavíme tak, abychom dodrželi povinné rozestupy, jak určuje manuál MŠMT.

  • Prosíme, počítejte s tím, že naši vyučující se budou v maximální možné míře snažit chodit s dětmi tvořit ven, pokud to počasí dovolí. Vybavte je tedy vhodným oblečením a obuví.

Moc Vám děkujeme za respektování těchto pokynů, za vstřícnost a pochopení.