. Do první hodiny žák přinese podepsané Čestné prohlášení. Najdete jej v dokumentech školy (odkaz vlevo). U nezletilých žáků bude podepsané zákonným zástupcem. (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin)

. Do prostoru školy je zakázán vstup rodičům a dalším osobám kromě žáků = nikdo kromě žáků nesmí za dřevěná vrátka na schodech. Na děti můžete čekat v přízemí školy.


. Žáci přicházejí na výuku přesně (není žádoucí, aby se zdržovali před výukou na chodbě), ihned u vstupu do školy si vydesinfikují ruce. Nezdržují se ani v šatně. Před třídou si vyzují obuv a dojdou na učitelem určené místo i s bundou a svými věcmi. Zde bude opět k dispozici desinfekce.


. Je třeba děti vybavit rouškou a sáčkem na uložení roušky. Ve společných prostorách je povinnost nosit roušku.