Vážení rodiče,

výuka v hudebním oboru bude obnovena v týdnu od 11. května 2020.
Budou se konat pouze individuální hodiny, komorní a souborové hry pouze po dohodě s vyučujícím.
Nebude se konat sborový zpěv a hudební nauka.
Po dohodě s vyučujícím můžete i nadále využít možnost distanční výuky.
U učitelů, kteří spadají do rizikové skupiny, pokračuje výuka pouze v distančním vzdělávání.

Věnujte, prosíme, pozornost těmto bodům, které vycházejí z manuálu MŠMT:

Do první hodiny žák přinese podepsané Čestné prohlášení, které najdete v dokumentech školy (odkaz vlevo). U nezletilých žáků bude podepsané zákonným zástupcem. (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin.) Pozn. Pokud žák studuje více oborů, je nutné do každého z nich přinést čestné prohlášení.
Do prostoru školy je zakázán vstup rodičům a dalším osobám kromě žáků = nikdo kromě žáků nesmí za dřevěná vrátka na schodech. Na děti můžete čekat v přízemí školy.
Žáci přicházejí na výuku přesně (není žádoucí, aby se zdržovali před výukou na chodbě). Za vstupní brankou do školy si vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí. Nezdržují se ani v šatně. Na chodbě si vyzují obuv a jdou rovnou do třídy za svým vyučujícím. Zde si opět vydezinfikují ruce. Po skončení hodiny odchází ze školy bez zbytečných odkladů.
Je třeba děti vybavit rouškou a sáčkem na uložení roušky. Ve společných prostorách je povinnost nosit roušku. O nošení roušky v hodině rozhodne učitel nástroje– závisí na dodržení povinných alespoň 2metrových rozestupů.

Moc Vám děkujeme za respektování těchto pokynů, za vstřícnost, pochopení a trpělivost.

Zdraví

Eva Pavlíková
ředitelka ZUŠ Telč