Výstava kreseb posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha ve vstupní síni radnice potrvá od 31. 8. do 30. 9. 2020. Při slavnostním zahájení v pondělí 31. srpna účinkovaly paní ředitelka Eva Pavlíková a Ivana Moravcová, absolventka naší ZUŠ.

http://www.zustelc.cz/tiki-browse_gallery.php?galleryId=881